09.02.2017  |  Ekspertråd

Dette må du vite om produksjons- og avløsertilskudd


Politikerne påvirker landbruket gjennom blant annet regler om tilskudd. Det finnes i dag en rekke tilskudd rettet mot forskjellige driftsformer. Advokat Mauritz Aarskog ser nærmere på produksjons- og avløsertilskudd.

22.12.2016  |  Ekspertråd

Årets sesong innfridde til slutt


2015 var et godt kornår, og det så lenge ut som 2016 skulle havne et godt stykke bak. Mine forventninger var høye med bakgrunn i noen driftsmessige grep for å slå fjoråret. Investering i ny traktor skulle også bidra til å gjøre sesongen mindre hektisk i onnene.

17.11.2016  |  Ekspertråd

Dette har du krav på ved samboerbrudd


Samlivsbrudd er en tung prosess og fører med seg mange spørsmål, uten nødvendigvis noen fasitsvar. Brudd i et ekteskap har klarere juridiske rammer enn ved et samboerbrudd, men ikke uten rettigheter. Advokat Mauritz Aarskog ser nærmere på vederlagskrav ved sistnevnte.

09.09.2016  |  Ekspertråd

Ung Bonde-samling med fagleg påfyll og sosialt samvær


Den 12. november arrangerar Felleskjøpet «Ung Bonde – samling» på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo. Dette er femte året Felleskjøpet arrangerer ei slik samling. Nytt av året er at vi har invitert med TINE og Nortura på fagforedraga.

11.02.2016  |  Ekspertråd

Gode mødre trenger også hjelp


TN70-purka er på plass i de aller fleste besetninger, og gode produksjonsresultater lar ikke vente på seg. Det er lavere dødelighet og purka avvenner flere smågris. Vi ser her på små og store tiltak du kan gjøre for å bistå i en kritisk fase.

04.01.2016  |  Ekspertråd

Venter dere barn? Slik får dere best stønad i permisjonstiden


For vordende foreldre er det viktig å sette seg inn i reglene om foreldrepenger og refusjon av avløserutgifter: Da kan man tilpasse seg og unngå å miste potensielle ytelser. I landbruket gjelder et tosporet system: Dels den generelle retten til foreldrepenger etter folketrygdloven. Dels den spesielle retten til stønad etter avløserordningen i landbruket. De to ordningene utfyller hverandre.

07.12.2015  |  Ekspertråd

Generasjonsskifte


Et vellykket generasjonsskifte kjennetegnes av at juleselskapene i slekta fortsetter som før. Det er mange forhold som må avklares i et generasjonsskifte.

17.11.2015  |  Ekspertråd

Odelsretten


Odelsrett gir medlemmene av en slekt fortrinnsrett i en nærmere rekkefølge til å kreve innløsning av odelseiendom.