Ingunn Løvsletten
17.11.2015  |  Gårdsliv

Fremtidsbonde!

I fremtiden skal jeg bli bonde! Melkebonde! Det skal satses, det skal bygges og drømmer skal bli til virkelighet.

Det vil bli mye jobb og mange utfordringer å møte, men samtidig vil det bringe med seg fantastiske opplevelser og verdier som er mer verdt enn all verdens penger. Jeg vil produsere mat, jeg vil ha min egen arbeidsplass, jeg vil ha levende bygder og kulturlandskap, jeg vil ha nærhet til naturen og dyra, se nytt liv bli til og nyte gleden av et levende landbruk.

Fram til bondedrømmen blir virkelighet jobber jeg i Felleskjøpet som fagkonsulent på drøvtyggerfôr. Gjennom denne jobben få jeg ett fantastisk innblikk i landbruket og får sett andre unge bønder som realiserer sine drømmer om å bli bonde. I området jeg jobber i så har det vært en fantastisk satsing av unge bønder, og det er stor positivitet i området. Her er det folk som ikke lar seg stoppe av utfordringer og det er stor vilje til å investere.

I min jobb som fagkonsulent får jeg ett spesielt godt innblikk i samvirkeorganisasjonenes satsing på unge bønder. En viktig del av jobben min er å være en av Felleskjøpets kontaktpersoner for unge og blivende bønder i området mitt, blant annet gjennom oppstartsbesøk etter overdragelse og ved å være behjelpelig i forhold til hva Felleskjøpet kan bidra med og hvilke tilbud vi har for unge bønder. Felleskjøpets slagord er «Levende opptatt av det», og unge bønder er vi spesielt levende opptatt av. Og det satses stort på aktiviteter rettet mot unge bønder slik som årlig ung bondesamling og kåring av Årets Unge Bonde i samarbeid med Norges Bygdeungdomslag og Mcdonald’s.

Fokus på fremtidsbonden er viktig for et levende landbruk i Norge. Og den satsing som blant annet Felleskjøpet har rettet mot unge bønder er viktig for å skape optimisme og nettverk og på den måten kunne bidra til økt rekruttering i landbruket. I kommunen jeg bor i Oppdal har det vært stor satsing også lokalt fra kommune, landbruksrådgivning og andre organisasjoner. Vellykkede arrangement som Fjellandbrukskonferanse, stor satsing på ung/ny-bondenettverk kalt «Bonde så klart», mye fagmøter og ulike prosjekter rettet mot fremtid i landbruket har skapt ett enormt engasjement i bygda. Dette gjør at det er artig å være ung og blivende bonde i dag. Jeg har troen på livet som fremtidsbonde!

Om Ingunn

Ingunn er 32 år gammel fra Oppdal. Hun jobber som fagkonsulent på drøvtyggerfôr i Felleskjøpet, og har ansvar for områdene Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Holtålen og Røros. Ingunn har utdannelse fra HINT på husdyrfag. Skal etter planen ta over melkebruk i Oppdal om noen år.

Debatt

Våre gjestebloggere er ikke ansatt i Felleskjøpet og er selv ansvarlig for alt innhold som publiseres i bloggen. Dette gjelder også ytringer i kommentarerfeltet.