Gjermund_Ruud_Skjeseth_small
11.04.2016  |  Gårdsliv

Høye ambisjoner for årets korn

Dedikasjon, kompetanse og interesse legges til grunn når Gjermund Ruud Skjeseth søker «alle» de riktige grepene for å øke sine avlinger etter et eventyrlig 2015.

Av Såkornredaksjonen

Den unge og nyetablerte bonden er godt i gang på Romedal på Hedmarken. Før jul sa han opp sin stilling som teknisk rådgiver i Hedmark Landbruksrådgiving for å gå «all in» som heltids kornprodusent.

Gjermund Ruud Skjeseth driver 395 dekar på hjemgården Gaustad Nordre og forpakter en gård på 360 dekar halvannen kilometer unna. Foreløpig satser han på vårkorn og våroljevekster. I år består skifteplanen av 100 dekar vårraps, 250 dekar vårhvete, vel 300 dekar bygg og rundt 100 dekar havre.

– Målet mitt er over tid å forbedre gjennomsnittavlinga, særlig gjennom tiltak som gjør at jeg kan ta høy avling på hele jordet. Det er fullt mulig å ha et snitt på 600 kg/da med vårkorn på den fruktbare Romedalsjorda, sier Gjermund.

Hans tiltak for å nå målene er:

  • Systematisk og dyp grøfting for godt sug
  • Kalking
  • Lettest mulig maskinpark og god hjulutrustning
  • GPS-styrt kjøremønster for mindre kjøre- og pakkeskader, særlig på vendeteigene
  • Kontakt- og breigjødsling ved såing
  • Delt gjødsling på riktig vekststadium
  • Yara N-sensor med riktigere fordeling av gjødsel til næringsbehovet og innenfor skiftet
  • Riktig tidspunkt for plantevern og høsting
  • Kornhengere kjøres kun i det faste sporet på vendeteigen

Som heltidsbonde håper han å få gjort riktig ting til rett tid gjennom hele vekstsesongen.

Presisjon og teknologi avgjørende

Å slippe lange dager på jobb har frigjort mye tid for den unge bonde. Dette er tid som brukes på å oppnå høyere rettidsfaktor enn i 2015.

– Det gjelder ikke bare under selve veksten, men også i våronn og innhøsting. I fjor sådde jeg det første 10. april og det siste 10. juni. Det burde vært mulig å presse inn flere mål, så jeg hadde sluppet å så i juni, sier Gjermund.

Med sin tekniske bakgrunn settes fokuset naturlig på sammenhengen mellom maskiner, jord og planter. En god «connection» her er nøkkelen til gode avlinger. Samtidig har han stort fokus på å tørre å bruke teknologien.

På gården finner vi blant annet autostyrt traktor som reduserer kjøringen på vendeteigene til et minimum. Ved å så hvert tredje drag kan han kjøre i en halvsirkel på vendeteigene uten å rygge eller snu med en større radius. Halvsirkelen vender i det faste kjøresporet på vendteigen, slik at alle sådrag fra kjøresporet og ut til jordkanten blir liggende «urørt». Ruud Skjeseth vurderer også å så vendeteigene til slutt, men foreløpig har han nøyd seg med å harve det faste kjøresporet etter såing.

– Alle forsøk tilsier at delt gjødsling gir økt avling. Jeg praktiserer derfor delgjødsling på alt og det gjelder å være utpå til rett tid. Jeg er nøye på at første delgjødsling i alle kornarter bør skje mellom Zadoks 30 og 33, sier Gjermund. I hvete gjødsler han normalt en gang til.

Han har samme krav til nøyaktig for sprøyting, og peker på at det ofte er korte tidsvinduer for å få sprøytinga gjort til riktig tid.

Leiekjører med N-sensor

I tillegg til sine egne vel 750 mål, driver Gjermund leiekjøring med sin Yara N-sensor. I fjor ble sensoren brukt på 7 000 dekar og med flere gjødslinger kom han opp i totalt 14 500 dekar. Da blir det hektisk, og det er også noe av grunnen til at han ønsker å være heltidsbonde. Han har en såkalt aktiv sensor som kan brukes også om natta.

– Målet er å leiekjøre enda mer, men jeg har ikke konkludert med hva som er optimalt areal. Mange er interessert, men jeg må se an markedet og kapasiteten, sier Gjermund.

Eventyrlig 2015

2015 var et «eventyrlig» år når det gjaldt avlinger. Resultatet ble 403 kg/da med vårraps, 740-750 kg/da med vårhvete (Demonstrant), vel 750 kg/da for det normalt sådde bygget (Brage og Farytail) og 540 kg/da for bygg sådd 10. juni.

Målet er klart – vekst i 2016.

Om Gjermund

Gjermund er 24 år og fulltids kornbonde på Romedal i Stange kommune. Han har en bachelorgrad i landbruksteknikk  fra Blæstad og har en kort periode vært produktutvikler for Kverneland. I tillegg har han 1,5 års erfaring som maskinteknisk rådgiver i Hedmark Landbruksrådgivning.

Gjermund Ruud Skjeseth

Debatt

Våre gjestebloggere er ikke ansatt i Felleskjøpet og er selv ansvarlig for alt innhold som publiseres i bloggen. Dette gjelder også ytringer i kommentarerfeltet.