MBR-20150618-2061
30.11.2015  |  Samfunn

NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har forskning innenfor alle områder som påvirker maten vi spiser. I denne bloggen bidrar forskere, stipendiater og studenter med å gi innblikk i sine forskningsområder og studentaktiviteter.

Bønder og matindustrien har et stort ansvar for å produsere og utvikle sunne, trygge og helsefremmende produkter. NMBU jobber for at maten vi spiser skal være optimal, sunn og smake godt. For å få det til, må vi ha mest mulig kunnskap om råvarene og deres funksjoner, og på hvordan næringsstoffer best kan ivaretas under prosessering og lagring.

Vi forsker videre på dyr og planters arveegenskaper. Vi kartlegger gener som kan sikre gode avlinger, dyrevelferd og god matkvalitet. Med store klimaendringer er det nødvendig å forske frem for eksempel kornsorter som tåler klimaendringer, eller gener som styrer epletreets blomstring.

I Norge er vi flinke til å produsere trygg mat, men vi må ikke ta det for gitt. Grunnlaget er god kunnskap og forskning på alle forhold i landbruket. Forskning som kan gi oss svar på hvordan kan vi hindre overføring av sykdomsfremkallende stoffer gjennom maten er nødvendig for å sikre trygg mat. Gjennom hele kjeden fra jord til bord påvirkes matens kvalitet, sunnhet og trygghet.

Videre forsker vi på hvordan kvalitet og ernæringsverdien i for eksempel kjøtt og melk kan forbedres gjennom avl, fôr og håndtering før, ved og etter slakting.

NMBU

Debatt

Våre gjestebloggere er ikke ansatt i Felleskjøpet og er selv ansvarlig for alt innhold som publiseres i bloggen. Dette gjelder også ytringer i kommentarerfeltet.