Om Felleskjøpet


Felleskjøpet har en omsetning på 12,1 milliarder og 2500 ansatte og er den viktigste leverandøren av driftsmidler til norsk landbruk. Felleskjøpets virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr.

Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder. Felleskjøpet er markedsregulator for korn, og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpets hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.

Les mer her: www.felleskjopet.no

Har du innspill til Såkorn eller Felleskjøpet Agri, kontakt oss på e-post: hanne.lauritzen@felleskjopet.no eller telefon 03520.


Debatt

Våre gjestebloggere er ikke ansatt i Felleskjøpet og er selv ansvarlig for alt innhold som publiseres i bloggen. Dette gjelder også ytringer i kommentarerfeltet.