Om Såkorn


SÅKORN er Felleskjøpets digitale satsing på unge bønder. Programmet skal styrke Felleskjøpets merkevare gjennom konkrete og målrettede tiltak og aktiviteter for bønder opp til 35 år.

SÅKORN skal sikre at Felleskjøpet Agri er en relevant og god samarbeidspartner for yngre medlemmer. Såkorn skal vise at Felleskjøpet aktivt arbeider for et levende og sterkt norsk landbruk der unge bønder er en bærebjelke.

SÅKORN skal være en arena for å utveksle kunnskap gjennom arrangementer, aktiviteter og digitale møteplasser.

Har du innspill til Såkorn eller Felleskjøpet Agri, kontakt oss på e-post: hanne.lauritzen@felleskjopet.no eller telefon 03520.


Debatt

Våre gjestebloggere er ikke ansatt i Felleskjøpet og er selv ansvarlig for alt innhold som publiseres i bloggen. Dette gjelder også ytringer i kommentarerfeltet.